Aan- en verkoop van bedrijven

Ondernemerschap betekent kansen zien en grijpen. Maar ook een stapje terug doen als de omstandigheden daarnaar vragen. De aankoop van een bedrijf of de (voorgenomen) verkoop van uw eigen bedrijf, zijn zaken waarbij ik met professionele advisering en begeleiding het verschil kan maken.

Bedrijf aankopen


De wens een overname te doen, is het startpunt van een ingewikkeld traject. Belangrijke ijkpunten hierin zijn het opstellen van een businessplan, het maken van de juiste prognoses, waarderen van de onderneming en het zorgdragen voor de juiste financiering. Als financieel expert heb ik de kennis en ervaring in huis om dit traject samen met u te doorlopen.
Als adviseur, maar ook als betrokken klankbord. Zo houd ik rekening met de financiële mogelijkheden maar zeker ook met uw persoonlijke doelen.

Bedrijf verkopen


Ook als u uw bedrijf wilt verkopen is deskundig advies wenselijk. Zo is het belangrijk om uw bedrijf tijdig verkoopklaar te maken en het potentieel zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daarbij heb ik aandacht voor de waarde van klanten, gebouwen en machines, maar ook voor de organisatie als geheel en de gewenste juridische structuur. Immers, alleen een goed georganiseerd bedrijf kunt u tegen de meest gunstige prijs verkopen.

CONTACT

De Braal Bedrijfsadvies B.V.
J. de Braal MSc MBV RA RV

Postadres:
Sperwer 5, 4533 GL Terneuzen

Bezoekadres:
Schuttershofgebouw (5e etage)
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
T 06 - 51 10 32 19
Mail:
jacco@debraalbedrijfsadvies.nl

linkedin