Financieel specialist

Als financieel specialist (Master of Business Valuation, Register Valuator, Registeraccountant) ben ik geïnteresseerd in ondernemingen en ondernemers. Wat drijft hen? Welke producten of diensten leveren zij? Met welk resultaat? En hoe kan het beter? Met die open blik kijk ik nog steeds naar bedrijven.

Transparantie en vertrouwen


Ik werkte 27 jaar bij een groot en middelgroot accountantskantoor, zowel in de accountantspraktijk als in verschillende managementfuncties. Daarna zette ik de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Inmiddels heb ik de opleiding Master of Business Valuation (MBV) afgerond en ben ik Register Valuator. Door voor eigen rekening en risico te werken, ben ik een waardevolle gesprekspartner voor collega-ondernemers. Immers, naast mijn professionele kennis en ervaring weet ik hoe de (on-) zekerheden van het ondernemerschap voelen. Ik ben gedreven en houd de belangen van het familiebedrijf én de familie scherp in het oog. Daarbij zijn transparantie en vertrouwen de belangrijkste sleutelbegrippen.

Professioneel netwerk


Natuurlijk heb ik niet alle kennis in huis. In voorkomende gevallen doe ik een beroep op collega’s met kennis van onder andere juridische, fiscale en grensoverschrijdende aangelegenheden.

Kennis behouden en uitbreiden


Het op peil houden en uitbreiden en verbreden van mijn kennis vind ik belangrijk. Ik investeer daarom jaarlijks veel geld en tijd in opleiding en trainingen.

Volledige focus op de adviesrol


Ik richt me volledig op mijn adviesrol. Het samenstellen of controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van de fiscale aangifte laat ik graag over aan uw accountant of administratiekantoor. Ieder kan zich daardoor richten op zijn eigen rol met zijn eigen beroepsregels. Waar nodig, werk ik nauw met hen samen.


CONTACT

De Braal Bedrijfsadvies B.V.
J. de Braal MSc MBV RA RV

Postadres:
Sperwer 5, 4533 GL Terneuzen

Bezoekadres:
Schuttershofgebouw (5e etage)
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
T 06 - 51 10 32 19
Mail:
jacco@debraalbedrijfsadvies.nl

linkedin