De best mogelijke financiering

U kunt om verschillende redenen een bedrijfsfinanciering nodig hebben. Als onafhankelijke deskundige adviseer ik u graag bij de financiering van overnames, bedrijfsoverdrachten en investeringen. Ik kijk verder dan uw plannen alleen en overzie de consequenties voor uw bedrijfsvoering en uw financieringsbehoefte.

Eigen prognose- en aanvraagmodel


Door mijn achtergrond en ervaring weet ik hoe banken en andere financiers naar de cijfers van uw bedrijf en naar u als persoon en ondernemer kijken.
Met deze kennis heb ik een eigen prognose- en aanvraagmodel ontwikkeld. Hierin staat alle informatie die een financier wenst te ontvangen. Zodoende vergroot u uw kansen op een bedrijfsfinanciering en verhogen we de doorloopsnelheid van een dergelijke aanvraag. 

Financieringsvormen


Vanzelfsprekend is mijn blikveld ruimer dan banken alleen. Ook de mogelijkheden die onder andere private investeerders en leasemaatschappijen bieden, neem ik in mijn adviezen mee.

CONTACT

De Braal Bedrijfsadvies B.V.
J. de Braal MSc MBV RA RV

Postadres:
Sperwer 5, 4533 GL Terneuzen

Bezoekadres:
Schuttershofgebouw (5e etage)
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
T 06 - 51 10 32 19
Mail:
jacco@debraalbedrijfsadvies.nl

linkedin